La Pista

Equip de Grans

EQUIP DE CUINA

Durant l'espai de migdia, els infants passen la major part del temps d’esbarjo a la pista, dinamitzant diferents activitats amb materials funcionals per dur a terme, sobretot, esports d'equip. Potenciem l'esport en equip per tal de fomentar la cohesió de grup i la competició des d'una perspectiva positiva, impartint els valors com el respecte, la igualtat de gènere, la responsabilitat, l'acceptació, la diversió l'optimisme, i l'autocontrol.

La proposta de pista sempre es manté de la mateixa manera. Els dilluns traiem material per promoure els diferents esports com són el bàsquet, l'handbol, el vòlei, i el ping-pong. Els dimarts els infants de sisè tenen la pista per gaudir de l'esport de futbol, els dimecres la tenen els de cinquè i els dijous els de quart. En últim lloc, el divendres es deixa la pista lliure, sense material per tal d'activar la imaginació i provocar el joc lliure.

Tot plegat, les propostes que plantegem a la pista ens permet construir i potenciar el nostre desenvolupament motor de manera autònoma i autogestionada així com a crear una vinculació amb altres infants que no siguin del nostre grup-classe o escoleta.


Finalment, des de l'espai de migdia considerem que no tot és l'esport a l'hora de l'esbarjo, per tant, hem proporcionat altres espais amb una proposta totalment diferent com és l'escenari obert. Espai que ens ajuda a potenciar la nostra imaginació, la nostra part artística i a treballar l'emoció de la vergonya per tal que desaparegui.