Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del reglament de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD

Responsable

Les dades personals aportades seran tractades per l’AFA Els Pinetons, amb domicili a Avinguda Catalunya 16 de Ripollet.

Finalitat

Les dades aportades seran tractades per:

  • Poder oferir els serveis com a família sòcia
  • Informar de les activitats/events/reunions de l’associació.
  • Informar de noticies d’interès per a les famílies sòcies.

Aquestes dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per ambdues parts i, mentre no exerceixi cap dret dels que l’emparen, fins que no hi hagi cap previsió legal que faci necessari el seu emmagatzematge. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Les dades es comunicaran a un servei d’allotjament d’arxius. Li informem que les dades seran transferides a una entitat ubicada a Estats Units (Google Drive); les garanties amb les quals es basa aquesta transferència son les establertes per la seva adhesió al Privacy Shield i, per tant, garanteix una protecció de dades adequada a la regulació europea.

Drets:

Així mateix, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a a l’AFA els Pinetons, o bé omplint el formulari de dret que vol exercir i adjuntar-lo al correu electrònic amb destí ampaelspinetons@gmail.com.

Té dret igualment a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (https://apdcat.gencat.cat )

A continuació trobareu els documents que us podeu descarregar per exercir cada un dels drets abans esmentats: