ESPAI D'ACOLLIDA

Comissió lleure

EL TEMPS D'ACOLLIDA A PINETONS

Amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA Els Pinetons ofereix un temps de lleure de matins. L’Espai d’acollida matinal és un temps de benvinguda i convivència abans de l’inici de la jornada escolar. Aquest espai està dinamitzat i adaptat a les motivacions i característiques evolutives dels infants.

 

GESTIONS HABITUALS

INSCRIPCIONS

TOT INFANT O JOVE QUE VULGUI FER ÚS DEL SERVEI D’ACOLLIDA ( de forma fixa o esporàdica) HA DE FER L’INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA AMPASOFT.

Llegiu atentament el dossier i la normativa. La Inscripció al servei va subjecte a la conformitat de coneixer i acceptar la normativa.

QUÈ CAL SABER

IMPRESCINDIBLE

SI HAS DE FER SERVIR L'ESPAI D'ACOLLIDA MATINAL ÉS OBLIGATORI HAVER-HO NOTIFICAT VIA AMPASOFT .

Horari Espai de Migdia

De 7:45h a 9h del matí. L’accés al espai d'acollida és flexible fins a les 8’45h, quan es tancarà l’accés. Els monitors NO PODEN acollir als infants abans de les 7:45h

Entrada

Els infants han de ser entregats per la persona que els acompanyi fins a la porta exterior de l'escola, on seran rebuts per l'equip de monitors d'acollida.. L’AFA no es fa responsable dels infants que no siguin acompanyats per un adult fins a aquest punt.

Esmorzar

Els infants poden portar esmorzar fred si entren abans de les 8:30h al servei d’acollida.

Es recomana que sigui alguna cosa lleugera, ja que recordem que posteriorment els nens/es ja faran l’esmorzar a l’escola. Han de poder menjar-lo ells sols

Dispositius mòbils

 • Queden prohibits els mòbils i altres dispositius electrònics (Rellotges digitals,MP3, tauletes, etc…) durant tot el temps d'acollida matinal.
 • S'aplica mateixa normativa existent a l'IE Pinetons i aprovada per consell escolar

Impagats - Deutes

 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del servei de lleure.
 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat no podrà utilitzar el servei.
 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.
 •  

PREUS

FIX Família sòcia del AFA

35 /mes
 • Ser família sòcia del AFA
 • S'ha de fer ús del servei mínim 10 dies
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Tota inscripció s'ha de fer per AMPASOFT
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des d’octubre fins al juny. El rebut de setembre es passarà a finals del mateix mes.
 • En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos sense comptar el mes en què es formalitzi la baixa.

FIX Família NO sòcia del AFA

50 /mes
 • S'ha de fer ús del servei mínim 10 dies
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Tota inscripció s'ha de fer per AMPASOFT
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des d’octubre fins al juny. El rebut de setembre es passarà a finals del mateix mes.
 • En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos sense comptar el mes en què es formalitzi la baixa.

ESPORÀDIC Família sòcia del AFA

4 /dia
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Tota inscripció s'ha de fer per AMPASOFT

ESPORÀDIC Família NO sòcia del AFA

4,5 /dia
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Tota inscripció s'ha de fer per AMPASOFT

TENS DUBTES

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Contacta amb el servei d'acollida

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos