ESPAI D'ACOLLIDA

Comissió Menjador i Acollida

ELS SERVEI D'ACOLLIDA A PINETONS

El Servei d’Acollida Matinal és un servei adreçat a les famílies que, per diferents motius, no poden acompanyar els seus fills a l’escola a les 9h del matí. 

QUÈ CAL SABER?

ATENCIÓ

 • L’hora d’inici del servei és a les 7,45h, els monitors NO PODEN acollir als nens i nenes abans d’aquesta hora. L’horari del servei és de 7’45h a 9h del matí. L’accés al servei és flexible fins a les 8’45h, on es tancarà l’accés al servei.
 • Els nens han de ser entregats per la persona que els acompanyi fins a la porta exterior de l’escola on seran rebuts per l’equip de monitors d’acollida. L’AFA no es fa responsable dels nens i nenes que no siguin acompanyats per un adult fins a aquest punt.
 • Els infants poden portar esmorzar fred si entren abans de les 8:30h al servei d’acollida, adequat per poder menjar-lo ells sols. Es recomana que sigui alguna cosa lleugera, ja que recordem que posteriorment els nens/es ja faran l’esmorzar a l’escola.
 • En el cas dels infants de 3 anys, no podran fer ús del servei d’acollida fins que finalitzi el període d’adaptació.

INSCRIPCIÓ FIX

 • Per ser fixe, la família ha de fer ús del servei mínim 10 dies al mes.
 • Per a què una alta de l’acollida sigui efectiva cal emplenar el Formulari d’Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des d’octubre fins al juny. El rebut de setembre es passarà a finals del mateix mes.
 • En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos sense comptar el mes en què es formalitzi la baixa.

FIX Família sòcia del AFA

35 / mes
 • 20€ a partir del 2n germà
 • Ser família sòcia del AFA
 • S'ha de fer ús del servei mínim 10 dies
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta de l’acollida sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des d’octubre fins al juny. El rebut de setembre es passarà a finals del mateix mes.
 • En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos sense comptar el mes en què es formalitzi la baixa.

FIX Família NO sòcia del AFA

45 / mes
 • S'ha de fer ús del servei mínim 10 dies
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta de l’acollida sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des d’octubre fins al juny. El rebut de setembre es passarà a finals del mateix mes.
 • En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos sense comptar el mes en què es formalitzi la baixa.

INSCRIPCIÓ ESPORÀDICA

 • Quan s’ha de fer ús del servei de manera esporàdica, cal fer servir tiquets d’acollida.
 • Fer un ingrés directament al núm. de compte de l’AFA 0081-0003-92-0001365038 del Banc de Sabadell (IBAN ES1621003086712200425541), indicant a concepte: nom i grup de l’infant i pagament servei de menjador. La còpia del rebut la lliurareu via el formulari de sota.
 • No es pot pagar en efectiu.

Altres opcions:

Adquirir més d'un tiquet del banc a la vegada i enviar-los a Coordinació indicant els dies que s'utilitzaran. Si només es fa servir un, la resta quedaran en reserva fins que la família els esgoti. S'ha d'avisar dels dies en què es faran a servir abans de les 10h.

ESPORÀDIC Família sòcia del AFA

4 / dia
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).

ESPORÀDIC Família NO sòcia del AFA

4,5 / dia

IMPAGATS

 • En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a la família amb l’import del deute pendent d’abonar, més 5€ en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ingrés abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei d’Acollida Matinal fins que no liquidi el deute.
 • En cas de tenir problemes per part de les famílies amb el compliment d'alguna o varies d'aquestes condicions, les famílies no podran fer ús del servei d'acollida. En aquest cas es farà arribar un avís particular on es comunicarà les irregularitats i en cas de no corregir-les es comunicarà la no participació en aquest servei.

TENS DUBTES

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Contacta amb el servei d'acollida

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos