Change.org: Per la continuitat a un Institut Escola Els Pinetons!!!

Firma i distribueix el següent Change.org per ajudar a que els nostres fills continuin estudiant a l’Instistut Escola Els Pinetons

Change.org

A Ripollet tenim actualment 8 centres de primària públics i 3 de concertats. Dos d’aquests centres públics van ser creats a partir de l’any 2004 (El Martinet, amb dues línies) i 2006 (Els Pinetons, tres línies). Aquests dos nous centres, que van apostar en la seva creació per models “pedagògics innovadors”, van ser creats per donar cabuda a l’important augment demogràfic. Però aquests centres no han estat suficients per incorporar tot l’alumnat de Ripollet.
Amb aquest augment de línies al poble, i veient que passats els anys els tres instituts públics no podrien absorbir aquest augment, el nostre Ajuntament va aprovar el 2012 la cessió gratuïta d’uns terrenys per la construcció d’un 4t Institut. L’octubre de 2013 el Director de Serveis Territorials, Sr. Baulenas, ens va comunicar la negativa de construir aquest centre “per motius econòmics”.
A principis de 2017 i davant la negativa de la creació del 4t Institut, diverses comunitats d’escoles, entre les quals es troba Els Pinetons, informen el CEM de la seva voluntat de convertir-se en Instituts Escola. Amb aquesta iniciativa, es pretén treure pressió als Instituts existents. Així es podria donar millor atenció als alumnes i reduir els índexs de fracàs escolar, evitar l’abandonament i augmentar l’escolarització en Batxillerat i Formació Professional.
Si a tot això hi afegim la cronificació de la crisi a un municipi que és el segon amb la renda familiar més baixa del Vallès Occidental, tot plegat acaba generant més desigualtat i injustícia social per a les famílies de l’escola pública, amb una segregació que anirà en augment.