TASTETS LLEURE PER INFANTS D'I3

LLEURE AFA PINETONS

El Projecte

El lleure a Pinetons ha de servir per a despertar inquietuds, millorar els coneixements en diferents àrees, fomentar la creativitat, reforçar valors i afavorir la cohesió social en un ambient més distès, sense oblidar la qualitat formativa.

Els eixos principals del projecte de lleure són:

 • Promoure l’aprenentatge de l’infant.els que assoleixen durant la resta de temps d’escola.
 • Acompanyar els infants per aconseguir el seu desenvolupament.
 • Buscar el creixement personal.
 • La coeducació, sense discriminació ni diferenciació per motiu de sexe, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i potenciar, al mateix temps, l’equitat, el respecte, l'enriquiment i l'amistat.
 • Educar en la llibertat i per a la llibertat: A partir del respecte dels drets aliens i les obligacions de cada persona. Escoltar i respectar la veu de l’Infant i potenciar la seva autonomia i participació.
 • Atenció a la diversitat: adaptar les condicions a la persona, ja sigui per motius culturals o derivades d’una necessitat específica, per tal que pugui dur a terme una vida autònoma, feliç i digna.

Quins tastets farem?

Psicomotricitat

Aquesta activitat permet fomentar des del joc lacoordinació motora, concentració, superació, lapaciència, el domini del cos, així com uns altres aspectes importants per al seu desenvolupamentmotor i físic.

Teatre

El teatre és una de les eines més útils perafavorir la millora del llenguatge, la comprensió,l'expressió, el coneixement, la imaginació idomini i regulació de les emocions

Espai Creatiu

Aquesta activitat ens permet deixar volar laimaginación i creativitat dels infants des de laseva part més artística.

Sensibilització Músical

La sensibilització musical busca apropar elsinfants a la música d’una manera vivencial ilúdica a través dels seus sentits, el seu cos i laseva veu

Anglés

Permet apropar als infants a l’anglés de maneralúdica despertant el seu interés per la llenguades de l’inici.

Dansa

Aquest taller és una invitació a jugar i aprendre aexpressar-se amb el cos.La dansa, a més de ser un art, és un exercici quecompta amb múltiples i positius beneficis en lainfància, tant físics com psíquics, flexibilitat,coordinació, ritme musical, concentració, entred’altres.

 

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Vull fer el tastet de...

 • Teatre: Places esgotades
 • Espai Creatiu 11 abril: Places esgotades
 • Sensibilització Musical 25 abril: Places esgotades
 • Anglés 9 de maig: Places esgotades
 • Dansa 23 de maig: Places esgotades

Dades de la familia participant

Autorització drets d'imatge

Autoritzo a que es pugui registrar a través de fotografies i vídeo la imatge i la veu de l’infant, durant el dia del tastel que es realitzarà i en el qual participarà, organitzat per l'AFA dels Pinetons, i així mateix que dites fotografies i vídeos puguin ser utilitzades per a les activitats del projecte i es puguin publicar per AFA ELS PINETONS , en qualsevol mitjà, sempre i quan la publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats socials. Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la utilització de la imatge del menor indicat.