NOTA INFORMATIVA: QUOTES DE MENJADOR, LLEURE I ACOLLIDA DEL MES DE MARÇ

L’allargament de l’estat d’alarma pel coronavirus fins el 26 d’abril ens obliga a donar el mes per perdut pel que fa a l’activitat habitual de l’AFA. Donada la situació, us informem de com queden els cobraments dels serveis prestats entre l’1 i el 12 de març. 

QUOTA DE MENJADOR

El menjador és un servei que es cobra durant el mes en curs. El tancament brusc de l’escola no ens va permetre ajustar la quota del març i per això es va cobrar sencera. Això vol dir que les famílies d’alumnes fixes o fixes discontinus van pagar el mes complet. Per això en breu abonarem el preu total del tiquet (6’55€) per cada dia de servei no prestat, sempre ajustat al volum de dies que es tenen contractats (fix de cinc dies o fix discontinu de 2, 3 o 4 dies). L’ingrés es farà al número de compte on està domiciliat el rebut habitualment. No es retornarà l’import dels tiquets esporàdics que no han estat utilitzats. Són tiquets que no caduquen i es podran fer servir aquest curs o el curs vinent, si cal.

ACOLLIDA

Atenent que durant el mes de març no s’han assolit els 10 dies mínims que calen per pagar la quota mensual íntegra, s’ha decidit de forma excepcional cobrar un únic preu de 2’5€ per alumne i per dia. El rebut serà passat pel compte habitual en els propers dies.

LLEURE

En la majoria d’extraescolars només s’han impartit dues setmanes de classe, per això, es cobrarà només el 50% de la quota mensual. Tot i això, hi ha algunes matèries que s’han pogut continuar oferint online i la quota serà diferent. Són els següents casos: 

– Piano (3 sessions): 25% de descompte

– Coral (mes sencer): 15% de descompte

– Il·lustració (grup dels dijous / mes sencer): 15% de descompte

Les activitats de coral i Il·lustració (grup dels dijous) es continuen oferint via telemàtica mentre duri el tancament de l’escola. La quota tindrà un descompte del 15% i es passarà a mes vençut. A banda d’aquestes dues excepcions, no hi haurà cap mes pagament per part de les famílies fins que no es torni a obrir l’escola.

Per a qualsevol incidència o comentari, feu-nos arribar un correu a ampaelspinetons@gmail.com.

Esperem poder retrobar-nos ben aviat! 

AFA ELS PINETONS