SISÈ AL TEMPS DE MIGDIA

Equip de Grans

Com bé sabeu, aquest és l’últim curs de primària dels nostres infants de sisè. És per aquesta raó que el nostre objectiu principal és treballar la responsabilitat i potenciar l’autonomia i el compromís.

Dia a dia, observem que els infants de camins, oxigen i H2O, construeixen un camí en direcció a la vida adulta, oferint més implicació a l’estona de joc lliure. Per aquest motiu, alguns ens han proposat dinamitzar, alguns dies de la setmana, diferents activitats als nens
i nenes d’I4 i I5 a l’estona de lleure.

Durant l’estona de migdia, els infants de sisè han trobat moments per a reunir-se amb el grup de pertinença per tal de planificar les activitats que volen oferir als infants d’I4 i I5.

Han aportat les seves idees, potenciant la creativitat per aconseguir unes propostes enriquidores. Seguidament, han redactat les propostes en un full, per tal de tenir una bona planificació i organització per portar-les a terme.

Una vegada finalitzada aquesta part, les monitores ens hem reunit amb el grup per revisar i fer un recull del material que necessiten per a realitzar els diferents jocs als nens i nenes d’infantil.

A continuació, s’ha dut a terme la implementació del que cada grup de pertinença ha preparat. Aquesta ha consistit en què cada grup ha dinat a l’aula del grup al qual oferien l’activitat, per tal de crear vincle i generar confiança. Un cop ha acabat el dinar, s’ha dut a terme la implementació al pati, on els nostres infants s’han encarregat de dinamitzar el grup d’I4 i I5 amb les activitats proposades i creades per ells i elles mateixes.

En conclusió, la implicació dels infants de sisè en la planificació i implementació d’activitats per als infants d’I4 i I5 reflecteix amb èxit l’assoliment dels objectius establerts: treballar la responsabilitat, potenciar l'autonomia i fomentar el compromís.

Mitjançant la planificació i execució d’activitats per als infants més petits, el grup de sisè ha demostrat una participació activa i creativa, consolidant vincles positius. Aquesta iniciativa no només promou les habilitats socials, sinó que també contribueix a la formació integral dels nens i nenes de sisè, preparant-los per a afrontar reptes futurs amb confiança i col·laboració.