Introducció

 • El casal d’estiu de l’Institut Escola Els Pinetons, gestionat per l’AFA, girara entorn de l’arribada d’uns turistes alienígenes que volen conèixer la Terra i Ripollet. La descoberta d’aquest nou món serà el fil conductor dels processos d’aprenentatge i coneixement d’un mateix, de la relació amb els altres i de l’entorn que ens envolta.
 • Les propostes previstes seran variades des de les provocacions pels infants relacionades amb aquest eix vehiculador, de totes les activitats: jocs al pati, jocs d’aigua, sortides per a visitar diferents llocs d’interès dins de Ripollet i per descomptat… sortirem a la piscina municipal!

DATES DEL CASAL

Aquest any per garantir els grups estables s’ha modificat l’estructura del casal d’estiu. Aquests s’estructurarà en 3 parts que s’han de contractar independentment i no poden dividir-se. *Per exemple: No podrem agafar l’última setmana de juny per separat : s’ha d’agafar la primera setmana completa. És tracta d’una distribució orientativa, tot depenent de les sol·licituds rebudes.

HORARI CASAL

PLACES

L’oferta d’un màxim de 150 infants, distribuïts de la següent manera:

 • 3 anys: 40 infants
 • 4 i 5 anys: 50 infants
 • Mitjans (1r a 3r de Primària): 40-50 infants
 • Grans (4rt a 6è de Primària): 10-30 infants
 • Joves (1r i 2on d’ESO): 10-20 joves

 *És tracta d’una distribució orientativa, tot depenent de les sol·licituds rebudes.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Famílies sòcies AFA

1 al 9 de Maig
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Inscripció del 31 de maig al 4 de juny
 • Pagament per transferència bancària del 31 de maig al 4 de juny
 • Es comptaran com a sòcies totes aquelles famílies que estiguin donades d'alta abans del 1 d'abril de 2021 (inclòs)

Famílies NO sòcies AFA

13 al 20 maig
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Inscripció 7 i 10 de juny
 • Pagament per transferència bancària del 7 al 10 de juny

PERÍODE DE INSCRIPCIÓ

Famílies sòcies AFA

31 de maig al 4 juny
 • Pagament per transferència bancària del 31 de maig al 4 de juny
 • Es comptaran com a sòcies totes aquelles famílies que estiguin donades d'alta abans del 1 d'abril de 2021 (inclòs)

Famílies NO sòcies AFA

7 i 10 de juny
 • Pagament per transferència bancària del 7 al 10 de juny

DOCUMENTACIÓ INSCRIPCIÓ

Per a que la matricula sigui efectiva, demanarem per correu electrònic, la següent documentació:

 • Autoritzacions firmades pel/la tutor/a legal
 • Justificant de pagament (enviarem per correu la quantitat a pagar)
 • Una foto de carnet.
 • Fotocòpia targeta sanitària.
 • Fotocòpia del llibre de vacunes.
 • Fotocopia DNI Mare/Pare/Tutor legal, que signi l’autorització
 • En cas de l’existència d’Intoleràncies i/o al·lèrgies conegudes, cal portar el document mèdic acreditatiu i els medicaments.
 • En cas de necessitar prendre algun medicament habitualment, cal portar el document mèdic acreditatiu i els medicaments.
 • Full adjunt familiar de Serveis Socials, si és el cas.
 • En cas de l’existència de documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar una fotocòpia amb la inscripció. En cas de no ser presentats l’entitat no es fa responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar.

PREUS

Casal d'Estiu

1a Quinzena

130 / quinzena
 • de 9h a 13:30h
 • del 28 de juny al 9 de juliol

2a Quinzena

130 / quinzena
 • de 9h a 13:30h
 • del 12 al 23 de juliol

Última Setmana

65 / setmana
 • de 9h a 13:30h
 • del 26 al 30 de juliol

Acollida famílies sòcies AFA

Acollida Esporàdica

3 / dia
 • 7,45h a 9h
 • Preu si ets família sòcia del AFA
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida Setmanal

15 / setmana
 • de 7:45h a 9h
 • Preu si ets família sòcia del AFA
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida famílies NO sòcies AFA

Acollida Esporàdica

3.50 / dia
 • 7,45h a 9h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida Setmanal

17.50 / setmana
 • de 7:45h a 9h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Menjador

Menjador Esporàdic

8.50 euros / dia
 • de 13:30h a 16:30h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Menjador Setmanal

42.50 / setmana
 • de 13:30h a 16:30h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Reducció de Preu

2 Quinzenes

260 241,80 / 2 quinzenes
 • Inscrivint al infant/jove a les dues quinzenes
 • de 9h a 13:30h
 • del 28 de juny al 23 de juliol

Casal Complet - 5 setmanes

325 292,50 / Casal Complert
 • Inscrivint a l'infant/jove a tot el casal
 • de 9h a 13:30h
 • del 28 de juny al 30 de juliol

Descompte Germans

1a Quinzena

100 / quinzena
 • de 9h a 13:30h
 • del 28 de juny al 9 de juliol
 • Preu per infant/jove

2a Quinzena

100 / quinzena
 • de 9h a 13:30h
 • del 12 al 23 de juliol
 • Preu per infant/jove

Última Setmana

50 / Última setmana
 • de 9h a 13:30h
 • del 26 al 30 de juliol
 • Preu per infant/jove

PAGAMENT

 • El pagament es farà per avançat mitjançant transferència bancaria, i s’haurà d’enviar el justificant per correu electrònic.

DEUTES

 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del Casal d’Estiu.

DEVOLUCIÓ

 • Es retornarà el 80% de l’import si, un cop formalitzada la inscripció, es dona de baixa del casal d’estiu (i els possibles serveis addicionals com acollida o menjador) amb data límit del 18 de juny.
 • Es retornarà el 100% de l’import si, un cop formalitzada la inscripció, es dona de baixa del casal d’estiu per raons mèdiques justificades (accident que impossibiliti la seva participació al casal, ingrés hospitalari,…), abans de l’inici del casal d’estiu.
 • No es retornaran els diners en cap altre cas que no es contempli en aquest punt de la normativa, tampoc per confinament del grup degut al COVID.

PISCINA

El dia de piscina (si la normativa vigent en aquell moment ho permet), caldrà recollir els infants al PAME directament i no a l’escola.

NORMATIVA ESPECIAL PER LA PANDÈMIA DE COVID-19

A causa de la situació de pandèmia generada per la Covid-19, s’han de prendre mesures excepcionals per tal de garantir el màxim possible la seguretat. Això ens obliga a modificar sensiblement el funcionament del casal:

 • Serà d’obligat compliment per a tots els participants al casal allò que la normativa vigent obligui en cada moment: mascareta, distancia, etc…
 • Es preservarà el grup de casal (a partir d’ara grup bombolla ) amb el criteri que haurà establert la coordinació del casal per desenvolupar totes les activitats. Per tant, els nens només estaran amb els seus companys de grup i no es podran barrejar. Aquests grups es poden modificar cada quinzena i/o la darrera setmana en funció de les inscripcions. D’aquesta manera es redueixen la barreja de nens i es garanteix la traçabilitat en cas de detectar-se un cas positiu de COVID-19.
 • Tots els espais utilitzats així com el material, seran netejats, desinfectats i ventilats abans i després de cada utilització. Cada grup bombolla disposarà d’un espai d’única utilització i de material propi per fer les activitats proposades.

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DEL MENJADOR

 • Totes les informacions relacionades amb el Casal d’Estiu els podeu consultar a la secció de Casal d’estiu de la web de l’AFA: casal.afaelspinetons.org 
 • Recordeu que també podeu contactar per telèfon mòbil i whatsapp: 607 83 78 63 (dilluns a divendres de 9h a 15h) o per l’apartat de contacte d’aquesta web

ALTRES

En aquells aspectes que no es modifiquin amb aquesta normativa, la resta d’aspectes relacionats amb l’acollida i el menjador es regulen amb les normatives pròpies d’aquests serveis aprovades pel Consell Escolar de l’Escola Els Pinetons.

Descarrega't la normativa