NORMATIVA

Casal Estiu 2022

INTRODUCCIÓ

 • El casal d'estiu de l'Escola els Pinetons, gestionat per l'AFA girarà entorn de l'arribada d'unes exploradores que volen mostrar-nos els seus innovadors mètodes d'investigació.

 • La descoberta, els experiments i el joc seran el fil conductor dels processos d'aprenentatge i coneixement d'un mateix, de la relació amb els altres i de l’entorn que ens envolta.

 • Les propostes previstes seran variades des de les provocacions pels infants relacionades amb aquest eix vehiculador, de totes les activitats: jocs al pati, jocs d'aigua, sortides per a visitar diferents llocs d'interès dins i fora de Ripollet i per descomptat... sortirem a la piscina municipal!

INSCRIPCIÓ, PLACES I DATES

Places

Aquest any per garantir els grups estables s’ha modificat l’estructura del casal d’estiu. Aquests s’estructurarà en 5 parts que s’han de contractar independentment i no poden dividir-se. *Per exemple: No podrem agafar l’última setmana de juny per separat : s’ha d’agafar la primera setmana completa. És tracta d’una distribució orientativa, tot depenent de les sol·licituds rebudes.

Places per setmana:

20
PETITS
20
1r,2n,3r PRIMÀRIA​
20
4t,5è,6è PRIMÀRIA​
0
1r,2n,3r ESO

Dates Inscripció i pagament

Famílies sòcies AFA

4 al 24 d'abril
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Formalitzar Inscripció del 23 al 31 de maig
 • Pagament per transferència bancària del 23 al 31 de maig
 • Es comptaran com a sòcies totes aquelles famílies que estiguin donades d'alta abans del 1 d'abril de 2021 (inclòs2

Famílies NO sòcies AFA

25 d'abril al 8 maig
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Formalitzar Inscripció 23 al 31 de maig
 • Pagament per transferència bancària del 23 al 31 de Maig

Documentació necessària

Entrega de documentació i pagament: Socis i no socis del 23 al 31 de maig.

 • Autoritzacions firmades pel/la tutor/a legal

 • Justificant de pagament (enviarem per correu la quantitat a pagar)

 • Una foto de carnet.

 • Fotocòpia targeta sanitària.

 • Fotocòpia del llibre de vacunes

 • Fotocopia DNI Mare/Pare/Tutor legal, que signi l'autorització.

 • En cas de l'existència d'Intoleràncies i/o al·lèrgies conegudes, cal portar el document mèdic acreditatiu i els medicaments.

 • En cas de necessitar prendre algun medicament habitualment, cal portar el document mèdic acreditatiu i els medicaments.

 • Full adjunt familiar de Serveis Socials, si és el cas.

 • En cas de l'existència de documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar una fotocòpia amb la inscripció. En cas de no ser presentats l'entitat no es fa responsable de les conseqüències que se'n puguin derivar.

Dates Casal Estiu

El Casal s’estructura en 5 setmanes que s’han de contractar independentment i no poden dividir-se. 

27 juny 1 de juliol

1A SETMANA

4 al 8 de juliol

2A SETMANA

11 al 15 de juliol

3A SETMANA

18 al 22 de juliol​

4A SETMANA

25 al 29 de juliol​

5A SETMANA

Horari Casal Estiu

PREUS

Preu Casal Estiu

1 setmana

65
 • de 9h a 13:30h
 • 50€ a partir del segon germà
 • inscrivint a l'infant o jove 1 setmana

2 setmanes

127
 • de 9h a 13:30h
 • 100€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove 2 setmanes

4 setmanes

252
 • de 9h a 13:30h
 • 200€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove 4 setmanes

3 setmanes

187
 • de 9h a 13:30h
 • 150€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove 3 setmanes

Tot el Casal

292
 • de 9h a 13:30h
 • 250€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove tot el casal

Preu Acollida famílies sòcies

Acollida Esporàdica

3 / dia
 • 7,45h a 9h
 • Preu si ets família sòcia del AFA
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida Setmanal

15 / setmana
 • de 7:45h a 9h
 • Preu si ets família sòcia del AFA
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Preu Acollida famílies NO sòcies

Acollida Esporàdica

3.50 / dia
 • 7,45h a 9h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida Setmanal

17.50 / setmana
 • de 7:45h a 9h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Preu Menjador

Menjador Esporàdic

8.50 euros / dia
 • de 13:30h a 16:30h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Menjador Setmanal

42.50 / setmana
 • de 13:30h a 16:30h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Pagament

 • El pagament es farà per avançat mitjançant transferència bancaria, i s’haurà d’enviar el justificant per correu electrònic.

 • Els pagaments esporàdics del servei d’acollida i del servei de menjador és faran per transferència bancaria el dia o dies que en calgui fer ús.

Devolucions

 • Es retornarà el 80% de l’import si, un cop formalitzada la inscripció, es dona de baixa del casal d’estiu (i els possibles serveis addicionals com acollida o menjador) amb data límit del 18 de juny.

 • Es retornarà el 100% de l’import si, un cop formalitzada la inscripció, es dona de baixa del casal d’estiu per raons mèdiques justificades (accident que impossibiliti la seva participació al casal, ingrés hospitalari,...), abans de l’inici del casal d’estiu.

 • No es retornaran els diners en cap altre cas que no es contempli en aquest punt de la normativa, tampoc per confinament del grup degut al COVID.

Deutes

 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del Casal d’Estiu.

ALTRES

En aquells aspectes que no es modifiquin amb aquesta normativa, la resta d’aspectes relacionats amb l’acollida i el menjador es regulen amb les normatives pròpies d’aquests serveis aprovades pel Consell Escolar de l’Escola Els Pinetons.

Piscina i excursions

 • Les sortides fora de l’escola respectaran l’horari de casal (9h a 13.30h).

 • El dia de piscina i excursions, caldrà recollir els infants a l'escola.

Covid-19

 • A causa de la situació de pandèmia generada per la Covid-19, s'han de prendre mesures excepcionals per tal de garantir el màxim possible la seguretat. Això ens obliga a modificar sensiblement el funcionament del casal.

 • En tot moment donarem compliment als protocols que aprovin les autoritats sanitàries i els aplicarem com ens indiquin en cada situació.

Ajudes Ajuntament de Ripollet

 • El període per demanar ajudes a l'Ajuntament va des de l'1 de març al 30 d'abril

  Podreu trobar tota la informació a: https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/ajuts-casals-estiu-2022

 • Les famílies que hagin rebut una beca de l'Ajuntament de Ripollet han de seguir el mateix procediment de preinscripció i portar els papers que acrediten la beca el dia de la formalització de la inscripció.

Nota AFA

 • Qualsevol situació no recollida en aquesta normativa, l’AFA exposarà els seus criteris sense dret a declaració.

descarrega tota la normativa