Reunió Comissió Festes

Comissió de Festes – octubre de 2023

EQUIP DE CUINA

Dia, hora i lloc:

Des de la Comissió de Festes volem convocar-vos a la propera reunió de treball que se celebrarà el proper:

  • Dijous 26 d'octubre.
  • De 16:45h a 18h
  • Entrada de l'edifici de primària.

Ordre del dia:

  • Breu explicació funcionament afa i comissions
  • Breu explicació comissió de festes
  • Marquem objectius i establim forma de treball.
  • Calendari festes / activitats fins final de curs
  • torn obert de paraules

Acta Reunió

Quan finalitzi la reunió penjarem l'acta

MÉS INFORMACIÓ