Protocol de gestió del menjador en casos d'alumnes confinats

Les noves restriccions decidides pel govern de la Generalitat per frenar la propagació de la Covid-19 durant els pròxims 15 dies no afecten en cap cas a l’activitat del menjador. Per aquesta raó el servei funcionarà amb total normalitat i fins a nova ordre. Tot i això, sí que tenim diversos grups tancats després que se n’hagin detectat casos positius de coronavirus. Per aquesta raó, us recordem què diu la normativa en el cas dels alumnes que fan ús del servei i que estan obligats a confinar-se:

Alumnes esporàdics

Els tiquets que hagin estat abonats i no gastats es podran guardar per fer-los servir quan es reincorpori l’alumne al servei de menjador.

Alumnes fixos i fixos discontinus

Es retornaran 3 € per dia de servei contractat i no utilitzat durant el període en què no es pugui acudir a l’escola a causa de la pandèmia. El descompte s’aplicarà a la següent quota que es domicilii després del confinament. D’aquesta manera, es compensa l’absència dels alumnes, però també es garanteix la continuïtat del servei i el seu equilibri financer, ja que el menjador continuarà obert per la resta d’alumnes que no estaran confinats. Tanmateix, en funció de quina sigui l’afectació de la pandèmia al centre i del volum de grups que s’hagin de tancar, l’AFA es compromet a estudiar el retorn de la resta del tiquet pendent (3’55€) si la situació de la Tresoreria ho permet un cop finalitzat el curs.

El retorn es farà a a qualsevol infant confinat a causa de la pandèmia, germans inclosos. En tot cas i per evitar errors en la facturació, us demanem que ho comuniqueu a l’equip de Coordinació del menjador pels canals habituals

Suspensió de les activitats de lleure i esports

El nou decret de restriccions sí que afecta les activitats extraescolars i queden suspeses. Això implica que fins a nova ordre NO ES FARÀ CAP TIPUS D’ACTIVITAT DE LLEURE I ESPORT de forma PRESENCIAL. No es descarta poder recuperar alguns dels tallers de forma telemàtica, extrem que serà comunicat directament a les famílies afectades.

En els propers dies es facturaran les activitats de lleure corresponents al mes d’octubre i no es tornarà a girar cap més rebut fins que no es recuperin aquestes activitats. Si algún taller es manté via telemàtica, s’aplicarà un descompte del 15% de la quota habitual.

Pel que fa als esports, només es cobrarà la part proporcional corresponent al mes d’octubre.

Us demanem que estigueu pendents de les domiciliacions per si hi ha cap incidència. Si fos així, podeu contactar amb nosaltres omplint el formulari

Contacta amb l'AFA

Clica i omple el formulari per qualsevol dubte, problema o suggeriment