LES JOGUINES ... SÓN SEXISTES?

Cicle de Tallers i xerrades

Hi ha joguines per a nenes? I joguines per a nens? O totes les joguines són per a tothom? Els infants escullen lliurement els seus jocs i les seves joguines? I les famílies?

 

En aquest espai de trobada debatrem sobre els aprenentatges que potencien les joguines, compartirem les pors i prejudicis sexistes que sovint tenyeixen la mirada adulta respecte als infants i als seus jocs, analitzarem com la publicitat influeix en els desitjos i preferències dels infants i les famílies, i reflexionarem sobre com podem acompanyar als infants perquè siguin més lliures.

Les joguines i els jocs afavoreixen diversos aprenentatges fonamentals per al desenvolupament dels infants. Les persones aprenem jugant i aquests aprenentatges dependran de les possibilitats de joc que tinguem a l’abast. Observem al nostre entorn que sovint els tipus de joc corresponen als rols socialment imperants de masculinitat i feminitat, potenciant uns aprenentatges i negant uns altres segons l’infant.

L'objectiu d'aquest taller és descobrir si els infants tenen accés a tots els aprenentatges que jocs i joguines ofereixen i si les seves decisions sobre els seus jocs i joguines són lliures o estan condicionades per la societat en què viuen. Reflexionarem sobre la nostra mirada adulta cap a les joguines i el joc i analitzarem la publicitat infantil des d'una perspectiva de gènere. A través d'aquesta perspectiva obrirem la porta a atendre la diversitat d'infants que existeix i descobrirem la importància d'oferir totes les possibilitats de joc a tots els infants.

DIJOUS 23 DE MAIG DE 16:45H A 18H AL GIMNÀS DE L'IEP ELS PINETONS 

 

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Dades d'inscripció

Autorització drets d'imatge

Autoritzo a que es pugui registrar a través de fotografies i vídeo la imatge durant el dia del taller que es realitzarà i en el qual participarà, organitzat per l'AFA dels Pinetons, i així mateix que dites fotografies i vídeos puguin ser utilitzades per a les activitats del projecte i es puguin publicar per AFA ELS PINETONS , en qualsevol mitjà, sempre i quan la publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats socials. Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la utilització de la imatge del menor indicat.