NORMATIVA

Comissió Lleure tardes

INTRODUCCIÓ

El curs 14/15 s’engegava el canvi de model cap a l’autogestió, que ens ha permès passar de gestors d’activitats a crear un espai educatiu, dotar-lo de coherència i lligar-lo amb la resta de moments que l’infant passa a l’escola.

La Comissió de lleure tardes, formada per famílies, treballa any rere any en fer créixer en qualitat i nombre l’oferta d’activitats.

El lleure a Pinetons ha de servir per despertar inquietuds, millorar els coneixements en diferents àrees, fomentar la creativitat, reforçar valors i afavorir la cohesió social en un ambient més distès, sense oblidar la qualitat formativa. Entre les activitats que oferim també contemplem l’oferta esportiva, ja que l’esport és una bona eina per fomentar el treball en equip, la salut i els valors de la convivència i l’empatia.

 • Promoure l’aprenentatge de l’infant.els que assoleixen durant la resta de temps d’escola.
 • Acompanyar els infants per aconseguir el seu desenvolupament.
 • Buscar el creixement personal.
 • La coeducació, sense discriminació ni diferenciació per motiu de sexe, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i potenciar, al mateix temps, l’equitat, el respecte, l’enriquiment i l’amistat.
 • Educar en la llibertat i per a la llibertat: A partir del respecte dels drets aliens i les obligacions de cada persona. Escoltar i respectar la veu de l’Infant i potenciar la seva autonomia i participació.
 • Atenció a la diversitat: adaptar les condicions a la persona, ja sigui per motius culturals o derivades d’una necessitat específica, per tal que pugui dur a terme una vida autònoma, feliç i digna.

ASPECTES GENERICS

ORGANITZACIÓ

La Comissió de Lleure tardes s'encarrega de la planificació i organització de totes les activitats de lleure. La comissió celebra reunions obertes a totes les famílies sòcies de l'AFA.

Comptem amb dos coordinadors de lleure: l'Erika, que s'encarrega de la coordinació del lleure esportiu, i l'Enric, que s'encarrega de la coordinació de les activitats de lleure no esportiu. Ells són els vostres referents per a qualsevol gestió, incidència o petició que necessiteu.

L'AFA es reserva el dret de modificar horaris, dies i espais, així com de cancel·lar una activitat per falta d'inscripcions.

CALENDARI

El lleure de tardes comença la primera setmana d'octubre i acaba l'última semana de maig. El calendari del lleure es regeix pel mateix calendari escolar aprovat pel Consell escolar de l'IE Pinetons.

QUÍ POT PARTICIPAR

 • Podran participar en les activitats de lleure tots els infants, joves i adults, independentment de si són socis o no de l'AFA i de si pertanyen o no a la comunitat educativa Els Pinetons.
 • Es consideraran usuaris totes les persones inscrites mensualment a l'activitat escollida.
 • L’activitat de lleure és un temps educatiu regit per unes normes de convivència; el seu ús és opcional i voluntari i la inscripció a l’activitat pressuposa l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Qualsevol situació no recollida en aquesta normativa, l’AFA exposarà els seus criteris sense dret a declaració.
 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del servei de lleure i esports.

GESTIÓ DE CONFLICTES, INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas que l’infant tingui un comportament inadequat, com pot ser faltar al respecte a referents i/o a la resta de companys/es, fer un mal ús del material i/o de l’espai , o qualsevol altra cosa que no permeti desenvolupar l’activitat correctament en detriment de la resta , la coordinació es posarà en contacte amb la família per reconduïr aquesta situació. En cas que l’actitud no millori, es valorarà la continuitat de l’infant al servei així com es pendran les mesures pertinents juntament amb l'escola.

Disposem d'un pla de gestió de conflictes/incidències/accidents que podeu consultar al web.

INSCRIPCIÓ

ÚS D'AMPASOFT

 • Per a poder participar en qualsevol activitat de Lleure, és imprescindible estar registrat a AMPASOFT amb totes les dades completes i validades.
 • Totes les gestions d'alta i baixa s'han de realitzar a través d'AMPASOFT.

QUÈ CAL SABER ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ?

 1. Respecte a l'ordre d'inscripció: L'ordre d'inscripció dels infants tindrà preferència a l'hora d'assignar places a les activitats.
 2. Cancel·lació d'activitats per falta d'inscripcions: Les activitats que no tinguin un mínim de 8 inscrits seran cancel·lades.
 3. Llista d'espera per a activitats completes: En cas que una activitat estigui completa, s'obrirà una llista d'espera.

OBERTURA INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions per a les activitats de lleure tardes del curs 2024-2025 s'obriran el dilluns 1 de juliol de 2024. 
 • El període de configuració de grups tindrà lloc durant el mes de setembre. Les famílies rebran informació puntual per correu electrònic.
 • Durant el mes de juliol, la coordinació d'activitats de lleure estarà a disposició de les famílies per resoldre qualsevol dubte que puguin tenir. 

Pagament:

 • Un cop feta la inscripció, al mes de setembre, es realitzarà el primer pagament. Aquest pagament correspondrà a la quota del mes d'octubre, quan s'inicien les activitats.
 • L'import del primer pagament no serà retornable en cas que l'infant no iniciï l'activitat.

Informació important:

 • Les places a les activitats de lleure són limitades. Per tant, es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible per garantir la plaça desitjada.

INSCRIPCIONS DURANT EL CURS

 • Durant el curs, les famílies podran apuntar-se a les activitats de lleure en qualsevol moment, sempre que hi hagi places disponibles a l'activitat escollida. 

Informació important:

 • Les places a les activitats de lleure tarda són limitades. Per tant, es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible per garantir la plaça desitjada.

INSCRIPCIÓ INFANTS NEE

L’alumnat amb NEE pot realitzar les activitats de lleure amb un suport de monitoratge. El cost del suport l'assumeix l'AFA.

 

IMPORTANT:
Abans de fer la inscripció a una activitat de lleure s'ha d'informar a la coordinació enviant un email a lleure@afaelspinetons.org per trobar l’activitat més adequada i facilitar personal de suport als infants que ho necessitin.

INSCRIPCIÓ INFANTS FORA ESCOLA

Les activitats són obertes a tots els infants i joves que estiguin interessats.
Recordeu que, al fer l’alta a AMPASOFT, si no sou families de l'escola us heu de donar d'alta escollint la opció " fora escola" del curs al que pertanyi l’infant o jove.

PAGAMENT

REBUT BANCARI

El pagament de les activitats de lleure tardes és el rebut bancari. A principis de cada mes, rebreu un càrrec al vostre compte corresponent a l'import de cada una de les activitats en què estiguin inscrits els vostres fills i filles.

Per a consultar els càrrecs que se us han realitzat, podeu accedir a la plataforma AMPASOFT. En aquesta plataforma, trobareu un detall de tots els pagaments relacionats amb les activitats de lleure tardes dels vostres fills i filles, incloent-hi l'import, la data i el concepte de cada càrrec.

És important recordar que:

 • El pagament mitjançant domiciliació bancària és l'únic mètode de pagament acceptat per a les activitats de lleure tardes.
 • Els càrrecs es realitzaran a principis de cada mes.
 • Podeu consultar els vostres càrrecs a la plataforma AMPASOFT.

REBUT RETORNATS O IMPAGATS

 • En cas de no haver rebut el pagament de les activitats de lleure tardes, es procedirà a contactar amb la família per esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent, més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • Si es retorna un segon rebut, l'usuari no podrà continuar gaudint del servei de lleure tardes.
 • Davant de casos greus d'impagament, s'actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

IMPORTANT:

 • Si teniu problemes per fer el pagament, contacteu amb la coordinació per trobar una solució i que l'infant o jove pugui continuar realitzant l'activitat.

PREUS

Preu inscripció 1 dia d'activitat lleure

Família sòcia del AFA

23€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva calfer la inscripció via AMPASOFT.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins a maig.
 • Al fer la inscripció es fa el pagament del primer mes de lleure ( octubre ). Aquest pagament confirma la inscripció i no serà retornat en cas que us doneu de baixa abans d'iniciar l'activitat
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

38€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva calfer la inscripció via AMPASOFT.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins a maig.
 • Al fer la inscripció es fa el pagament del primer mes de lleure ( octubre ). Aquest pagament confirma la inscripció i no serà retornat en cas que us doneu de baixa abans d'iniciar l'activitat
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Preu inscripció Coral

Família sòcia del AFA i No sòcia

25€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Preu inscripció 1 dia d'entrenament setmanal

Família sòcia del AFA

23€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ENTRENAMENT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva calfer la inscripció via AMPASOFT.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins a maig.
 • Al fer la inscripció es fa el pagament del primer mes de lleure ( octubre ). Aquest pagament confirma la inscripció i no serà retornat en cas que us doneu de baixa abans d'iniciar l'activitat
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

38€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ENTRENAMENT
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva calfer la inscripció via AMPASOFT.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins a maig.
 • Al fer la inscripció es fa el pagament del primer mes de lleure ( octubre ). Aquest pagament confirma la inscripció i no serà retornat en cas que us doneu de baixa abans d'iniciar l'activitat
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Preu inscripció 2 dies d'entrenament setmanal

Família sòcia del AFA

38€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER DOS DIES D'ENTRENAMENT DEL MATEIX ESPORT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva calfer la inscripció via AMPASOFT.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins a maig.
 • Al fer la inscripció es fa el pagament del primer mes de lleure ( octubre ). Aquest pagament confirma la inscripció i no serà retornat en cas que us doneu de baixa abans d'iniciar l'activitat
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

68€ activitat /mes
 • QUOTA MENSUAL PER DOS DIES D'ENTRENAMENT DEL MATEIX ESPORT
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva calfer la inscripció via AMPASOFT.
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins a maig.
 • Al fer la inscripció es fa el pagament del primer mes de lleure ( octubre ). Aquest pagament confirma la inscripció i no serà retornat en cas que us doneu de baixa abans d'iniciar l'activitat
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

BAIXA DE L'ACTIVITAT

QUAN FER LA BAIXA

 • Una vegada iniciada l'activitat, les baixes només es poden tramitar al final de cada trimestre (desembre i abril). La sol·licitud de baixa s'ha de realitzar com a mínim abans del dia 30 del mes per evitar el càrrec del rebut del mes següent.

  La inscripció a les activitats lleure té una durada mínima d'un trimestre. Les baixes fora dels terminis establerts (desembre i abril) no seran vàlides.

 • Aquestes normes s'implementen per garantir la viabilitat de les activitats de lleure i mantenir la qualitat del servei per a totes les famílies.

 • No obstant això, sí que és possible realitzar intercanvis entre activitats sempre que hi hagi places disponibles a l'activitat escollida

ÚS D'AMPASOFT

 • La baixa s’ha de tramitar sempre via AMPASOFT. En cas de dubte contacteu amb la coordinació.
 • Sense aquesta gestió, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació , la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l'infant o jove el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió.
 • De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de fer el canvi a AMPASOFT abans que acabi el mes.
 • L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió

MEDICAMENTS

 • Els infants i joves que hagin de prendre algun MEDICAMENT a l’hora de menjador hauran de dur un paper del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Aquesta nota es lliurarà a la responsable del grup classe a l’entrada al recinte escolar i aquest serà l’encarregat de fer-ho arribar a la coordinació del menjador.

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

 • Queden prohibits els mòbils i altres dispositius electrònics (Rellotges digitals,MP3, tauletes, etc…) durant tot el temps de migdia.
 • S'aplica mateixa normativa existent a l'IE Pinetons i aprovada per consell escolar

ALTRES

MEDICAMENTS

 • Els infants i joves que hagin de prendre algun MEDICAMENT a l’hora de menjador hauran de dur un paper del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Aquesta nota es lliurarà a la responsable del grup classe a l’entrada al recinte escolar i aquest serà l’encarregat de fer-ho arribar a la coordinació del menjador.

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

 • Queden prohibits els mòbils i altres dispositius electrònics (Rellotges digitals,MP3, tauletes, etc…) durant tot el temps de migdia.
 • S'aplica mateixa normativa existent a l'IE Pinetons i aprovada per consell escolar

BERENAR

 • TOTS ELS INFANTS I JOVES han de portar berenar. Previ a l’activitat berenem tots i totes junts.

MARXAR SOL A CASA

Tens dubtes

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos

Contacta amb Lleure

Contacta amb Esports