Convocatòria Eleccions Junta AFA

És important que feu sentir la vostra veu: participant de les diferents comissions del AFA, participant de les seves decicions o activitats, presentant la vostra candidatura o simplement exercint el vostre dret a vot.
Com més gran sigui la participació, més reflectirà la diversitat i les diferents sensibilitats de les famílies.

Per què es fan les ELECCIONS A LA JUNTA DEL AFA

Els Estatuts de l’Associació de Famílies de l’Institut Escola els Pinetons estableixen un termini de 2 anys per realitzar el procés electoral de renovació i/o reelecció dels membres de la Junta Directiva de l’Associació. Aquests dos anys s’acompleixen el juny de 2024. Per aquesta raó, us comuniquem que les eleccions a la Junta de l’AFA es celebraran el proper DIVENDRES 24 DE MAIG DE 2024.

Com puc votar

Les llistes candidates es publicaran pels canals habituals -web de l’AFA, plafons de l’escola i correu electrònic- a partir del dilluns 20 de maig.

Només un membre per cada família que és sòcia de l’AFA. Per poder votar cal estar al corrent del pagament de la quota de socis, així com de qualsevol de les activitats que gestiona l’AFA.
  • ONLINE 24 i 25 MAIG

    ENGUANY LES ELECCIONS SERÀN ONLINE. REBREU UN ENLLAÇ AL CORREU QUE TENIM ANOTAT A AMPASOFT COM A FAMÍLIA SÒCIA.

Com PRESENTAR LA CANDIDATURA

Qui pot presentar-se?

Poden presentar-se aquells membres socis de l’AFA que estiguin donats d’alta en el moment de la convocatòria de les eleccions i que estiguin al corrent de pagament de les quotes i de les activitats gestionades per l’Associació. 

Com són les candidatures?

Són candidatures tancades, formades per socis que decideixen presentar-se com a grup. Aquesta candidatura ha d’estar formada mínim per quatre persones i s’haurà d’especificar quin càrrec n’assumirà cadascuna (Presidència, Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria). 
 
  • Abans del dia 17 de maig

    No s'acceptaran propostes passada la data.

  • Adjuntar unn document únic amb el programa/projecte a assolir durant el mandat així com els membres que formen part de la candidatura.

PROJECTE DE CANDIDATURES PRESENTADES

S’ha presentat una única candidatura.