El Consell Escolar respon les famílies

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és foto-interrogant-300x150.jpg

En el darrer Consell Escolar, celebrat el passat 12 de novembre es van exposar diverses preguntes que ens vau fer arribar des del col·lectiu de les famílies. Us fem arribar les preguntes traslladades i les respostes que van donar el representants de Direcció que formen part del Consell Escolar. 


Sobre alumnes amb necessitats especials…
“Voldria que, com a escola, es replantegessin la línia d’actuació que tenen pel que fa a la comunicació amb els professionals externs que treballen amb els alumnes amb necessitats especials. La seva comunicació és nu·la. Puc entendre la manca de temps i que no puguin mantenir una comunicació molt constant, però no puc entendre que ni tan sols permetin al professorat mantenir dos o tres comunicacions a l’any via E-mail o telefònica per intercanviar un mínim d’informació i de metodologia per ajudar als nostres infants.”
Tonyi

En aquests casos, l’escola entèn el neguit de les famílies, però també és conscient de les limitacions que implica pel personal docent contactar, atendre i fer seguiment compartit dels casos d’alumnes amb NEE amb altres professionals que no formen part de la plantilla de l’escola. No hi ha prou temps i recursos per fer-ho, ens asseguren, i consideren que la única via de seguiment vàlida és la que s’obre a través del diagnòstic i l’informe pertinent a través de l’EAP (Equips d’Assessorament Psicopedagògic), per tant, són partidaris que tot quedi dins del circuit públic d’atenció als alumnes. A més, reconeixen haver tingut algunes incidències per la falta de credencials o acreditacions reconegudes per part d’alguns dels professionals externs amb els quals algunes famílies treballen. També reconeixen la saturació que pateix l’EAP i la lentitud d’aquest servei públic, mancances i limitacions que atribueixen a la manca de personal i a la falta de recursos que hi destina d’Administració.


Sobre la jornada lectiva intensiva als cursos de primària…

“Me gustaría que se pudiera tratar, en la medida de lo posible, el tema de la jornada continua.”
Beatriz

L’escola no té intenció d’obrir el debat sobre la jornada intensiva a primària ja que hi ha molts  indicis que apunten que aquesta organització de les hores de classe (només al matí, entrant més d’hora i acabant al migdia, sobre les 14h) no és tan efectiva com s’ha volgut demostrar des d’alguns sectors socials. L’escola no és partidària de les jornades excessivament llargues d’hores de classe, considera que van en contra dels biorritmes i necessitats dels infants (els obligaria a llevar-se més d’hora i a dinar molt més tard) i aposten per la tarda com unes hores que encara són aprofitables per la formació dels alumnes. Per tant, aquest opció queda descartada.


Sobre la tria de les cases de colònies…
Us trasllado el neguit de diverses famílies d’Aire, els quals aniran de colònies a la casa Finca Prades. Ens preguntem que com havent més cases de colònies i molt més aprop, han d’anar a Prades, que està bastant lluny i amb una carretera plena de corbes. Per un autocar és complicat i tot just hi caben dos cotxes per aquella carretera. A més, és molt lluny en cas d’haver d’anar-hi d’urgència per indisposició dels nostres fills i filles i és un neguit.

Mireia
L’escola cada any es fa la mateixa reflexió i cada any arriba a la mateixa conclusió: és una de les millors cases de colònies que hi ha per prestacions i entorn i això domina per sobre de tots els inconveninents que s’hi puguin trobar. A més, no és fàcil trobar cases de colònies que s’adaptin a les necessitats i requeriments de l’escola Pinetons, començant per la capacitat de l’espai. El fet que a les colònies hi vagi una escoleta sencera (això vol dir unes 200 alumnes pel capbaix), implica buscar cases amb molt d’espai i places suficients i a Catalunya no n’hi ha tantes. La de Prades és una de les poques que té aquesta capacitat. 


Van quedar algunes preguntes pendents de traslladar al consell. En prenem nota i les traslladarem a la propera reunió. Us tindrem informats.


Gràcies a tots per la vostra participació!