Curs Premonitors i Premonitores

AFA ELS PINETONS

Des del curs passat l’AFA de l’escola ofereix a l’estiu una formació de premonitoratge per als/les joves de 3er i 4rt de la ESO.

Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de traspassar els coneixements i habilitats fonamentals que son necessaris per a poder acompanyar infants. Una formació inicial que aposta pel model educatiu del nostre centre i que treballem per mantenir en el procés d’ensenyança-aprenentatge dels nostres joves.

El curs de premonitors/es és una formació de 20h. certificada per la Generalitat que inclou tant continguts teòrics (psicologia evolutiva, pedagogia del lleure, primers auxilis…) com pràctics (jocs, dinàmiques, planificació d’activitats…). És una aproximació al món del lleure, ja des d’una perspectiva professional, abans de poder fer el curs de monitors/es quan compleixin la majoria d’edat. Per a què tinguin l’oportunitat de participar en projectes i anar formant-se com a figura de referència en activitats i grups.

La nostra tasca és motivar als joves per aprendre tècniques educatives, incrementant la seva capacitat comunicadora i de treball en equip. Així com implicar-los en la dinamització i gestió d’ activitats de lleure per, si volguessin, començar a construir una futura dedicació laboral.

S’oferirà gratuïtament de l’1 al 5 de juliol amb sessions teòriques de 16 a 19h a les instal·lacions de l’escola. I acabarà amb una sessió de 5 hores pràctiques al Casal d’Estiu o les activitats de lleure/esports tarda del curs vinent.

Encara hi ha places disponibles. Per a més informació podeu posar-vos en contacte mitjançant el telèfon de l’AFA 607 83 78 63 (dilluns a divendres de 9h a 15h).