PREUS I DEVOLUCIONS

Casal Estiu 2022

INTRODUCCIÓ

 • Aquesta secció és només un extracte de la normativa del Casal.

INSCRIPCIÓ, PLACES I DATES

Dates Inscripció i pagament

Famílies sòcies AFA

4 al 24 d'abril
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Formalitzar Inscripció del 23 al 31 de maig
 • Pagament per transferència bancària del 23 al 31 de maig
 • Es comptaran com a sòcies totes aquelles famílies que estiguin donades d'alta abans del 1 d'abril de 2021 (inclòs2

Famílies NO sòcies AFA

25 d'abril al 8 maig
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Formalitzar Inscripció 23 al 31 de maig
 • Pagament per transferència bancària del 23 al 31 de Maig

PREUS

Preu Casal Estiu

1 setmana

65
 • de 9h a 13:30h
 • 50€ a partir del segon germà
 • inscrivint a l'infant o jove 1 setmana

2 setmanes

127
 • de 9h a 13:30h
 • 100€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove 2 setmanes

4 setmanes

252
 • de 9h a 13:30h
 • 200€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove 4 setmanes

3 setmanes

187
 • de 9h a 13:30h
 • 150€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove 3 setmanes

Tot el Casal

292
 • de 9h a 13:30h
 • 250€ a partir del segon germà
 • inscrivint al infant o jove tot el casal

Preu Acollida famílies sòcies

Acollida Esporàdica

3 /dia
 • 7,45h a 9h
 • Preu si ets família sòcia del AFA
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida Setmanal

15 /setmana
 • de 7:45h a 9h
 • Preu si ets família sòcia del AFA
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Preu Acollida famílies NO sòcies

Acollida Esporàdica

3.50 /dia
 • 7,45h a 9h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Acollida Setmanal

17.50 /setmana
 • de 7:45h a 9h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Preu Menjador

Menjador Esporàdic

8.50 euros /dia
 • de 13:30h a 16:30h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Menjador Setmanal

42.50 /setmana
 • de 13:30h a 16:30h
 • És obligatori fer ús del casal d’estiu per contractar els serveis fixes d’acollida i menjador de la/les setmana/es contractades.

Pagament

 • El pagament es farà per avançat mitjançant transferència bancaria, i s’haurà d’enviar el justificant per correu electrònic.

 • Els pagaments esporàdics del servei d’acollida i del servei de menjador és faran per transferència bancaria el dia o dies que en calgui fer ús.

Devolucions

 • Es retornarà el 80% de l’import si, un cop formalitzada la inscripció, es dona de baixa del casal d’estiu (i els possibles serveis addicionals com acollida o menjador) amb data límit del 18 de juny.

 • Es retornarà el 100% de l’import si, un cop formalitzada la inscripció, es dona de baixa del casal d’estiu per raons mèdiques justificades (accident que impossibiliti la seva participació al casal, ingrés hospitalari,...), abans de l’inici del casal d’estiu.

 • No es retornaran els diners en cap altre cas que no es contempli en aquest punt de la normativa, tampoc per confinament del grup degut al COVID.

Deutes

 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del Casal d’Estiu.

descarrega tota la normativa