QUOTA SETEMBRE i OCTUBRE D'ACOLLIDA, TEMPS DE MIGDIA I LLEURE TARDES

EQUIP DE CUINA

QUOTA TEMPS DE MIGDIA OCTUBRE

La setmana del 4 d'octubre es farà el gir del rebut.

Recordem que tal com indica la normativa:

  • El pagament és a "mes avançat" : es paga els dies indicats al patró fixat * 6.85€/dia
  • No es tenen en compte les faltes, excursions, dies extres,... del mes.
  • Els descomptes o suplements per faltes, excursions, dies extres fora del patró,... són aplicats al mes següent.
  • Recordem que el patró fixat només es pot canviar el primer dia del més en curs.

Al novembre es pagarà el mes i se li restarà les faltes, excursions,... i s'afegiran els dies extres gaudits del mes d'octubre

QUOTA LLEURE OCTUBRE

La setmana del 4 d'octubre es farà el gir del rebut.

QUOTA ACOLLIDA OCTUBRE

La setmana del 9 d'octubre es fa el gir del rebut

QUOTA SETEMBRE

El primer mes amb AMPASOFT també ha suposat un canvi per la gestió dels rebuts, assistències,....

A causa d'això i per no girar rebuts amb quantitats errònies : el rebut de setembre d'acollida i temps de migdia es girarà al desembre, una vegada corregida les errades i aprofitant que el mes de desembre és el que té una quota menor.

TRESORERIA DE L'AFA

Recordeu que:

L’AFA no és una empresa, és una associació sense ànim de lucre formada per totes les famílies sòcies. Per això, el preu dels serveis és estrictament el que costen, sense cap increment addicional.

La direcció i organització de l’AFA i la gestió dels serveis que ofereix recau sobre la Junta i les Comissions que estan formades per mares i pares de famílies de l’escola que treballen de forma totalment altruista, sense cobrar res i utilitzant el seu temps lliure.

Els comptes es presenten, i són aprovats, a totes les famílies sòcies mínim 1 vegada a l'any en assemblea.

TENS DUBTES

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Contacta amb AFA

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos