NORMATIVA

Lleure i Esports 2022/2023

INTRODUCCIÓ

El curs 14/15 s’engegava, des de la Junta de l’AFA, el canvi de model cap a l’autogestió, que ens ha permès passar de gestors d’activitats a crear un espai educatiu, dotar-lo de coherència i lligar-lo amb la resta de de moments que l’infant passa a l’escola. Any rere any hem anat creixent en nombre d’activitats, de participants, de talleristes (intentant recolçant-nos tant com podem en els monitors que conformen la plantilla de menjador: estan molt ben formats, coneixen el projecte de l’escola i, sobretot, coneixen els infants).

INSCRIPCIÓ, PLACES I DATES

Qui pot participar ?

 • Hi podran participar tots els que vulguin, siguin socis o no socis de l’AFA i siguin o no de la comunitat educativa Els Pinetons.

 • Es consideraran usuaris tots aquells infants que estiguin inscrits mensualment a l’activitat escollida.

Inscripcions

 • Les inscripcions del curs 22/23 les farem totes via online (no farem inscripcions en paper).

  D’aquesta manera tindrem els llistats muntats més ràpidament, en rigorós ordre d’inscripció, i controlarem millor les ràtios.

 • Per formalitzar la inscripció caldrà realitzar el pagament del primer mes per avançat la setmana del 19 al 23 de setembre.

 • En cas d’arribar a sobrepassar-se algun grup, prevaldrà l’ordre d’inscripció.

 • No es podrà tirar endavant cap activitat que estigui per sota de 8 inscrits

 • El Divendres 8 de Juliol enviarem l’enllaç del formulari online, via famílies delegades i publicarem via Instagram. Aquest formulari romandrà obert fins el dilluns 5 de Setembre, que el tancarem per tal de poder conformar els grups.

 • Durant el curs, però, podreu apuntar-vos quan vulgueu o necessiteu, si hi ha places en el taller escollit

Inscripció Lleure Tardes

8 de juliol al 5 de setembre
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Es comptaran com a sòcies totes aquelles famílies que estiguin donades d'alta abans del 10 de Juliol
 • Per formalitzar la inscripció caldrà realitzar el pagament del primer mes per avançat la setmana del 19 al 23 de setembre.

Documentació necessària

 • Emplenar el Formulari d’Inscripció de lleure tardes o el formulari d’inscripció a activitats esportives

 • Acceptar les autoritzacions del formulari d'inscripció.

 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.

 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a les activitat de lleure tardes (sempre que quedin places en el taller seleccionat).

 • En cas de l'existència de documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar una fotocòpia amb la inscripció. En cas de no ser presentats l'entitat no es fa responsable de les conseqüències que se'n puguin derivar.

 • Per formalitzar la inscripció caldrà realitzar el pagament del primer mes per avançat la setmana del 19 al 23 de setembre.

PREUS

Preu inscripció 1 dia d'activitat lleure

Família sòcia del AFA

20€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

35€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Preu inscripció Coral

Família sòcia del AFA i No sòcia

25€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Preu inscripció 1 dia entrenament setmanal esport

Família sòcia del AFA

20€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

35€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Preu inscripció 2 dies entrenament setmanal esport

Família sòcia del AFA

35€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

45€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER UN DIA D'ACTVITAT
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Protocol rebuts retornats o impagats

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).

 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei de lleure. i esports

 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure i esports

 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure i esports

 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

Donar-se de Baixa de lleure o esports

 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a lleuretardespinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l'alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió

Deutes

 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del servei de lleure i esports

ALTRES

En aquells aspectes que no es modifiquin amb aquesta normativa, la resta d’aspectes relacionats amb l’acollida i el menjador es regulen amb les normatives pròpies d’aquests serveis aprovades pel Consell Escolar de l’Escola Els Pinetons.

Covid-19

 • En tot moment donarem compliment als protocols que aprovin les autoritats sanitàries i els aplicarem com ens indiquin en cada situació.

Nota AFA

 • Qualsevol situació no recollida en aquesta normativa, l’AFA exposarà els seus criteris sense dret a declaració.

Tens dubtes

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos

Contacta amb Lleure

Contacta amb Esports