Què has de saber abans de fer la inscripció?

 En el moment de fer el formulari cal tenir preparada tota aquesta documentació:

 • Escaneig del DNI Mare/Pare/Tutor legal, que signi l'autorització.
 • Escaneig de la cartilla de vacunació.
 • Document d'autorització general, omplert i signat digitalment.
 • Document de declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19, omplert i signat digitalment.
 • En cas de l'existència d'Intoleràncies i/o al·lèrgies conegudes, cal adjuntar el document mèdic acreditatiu i entregar els medicaments quan l’equip de menjador ho requereixi.
 • En cas de necessitar prendre algun medicament habitualment, cal portar el document mèdic acreditatiu i els medicaments.
 • En cas de necessitar el suport d'un vetllador/a, cal portar el document de la resolució del grau de discapacitat o el dictamen tècnicofacultatiu de la revisió del grau de discapacitat i cal posar-se contacte amb serveis socials.
 • En cas de l'existència de documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar-los amb la inscripció. En cas de no ser presentats l'entitat no es fa responsable de les conseqüències que se'n puguin derivar.

Per tal de garantir el servei i les mesures d’higiene i seguretat sanitària establertes per les administracions pertinents en motiu de la Covid-19 hem modificat sensiblement el funcionament de la franja del migdia en els següents termes:

 • Es preservarà el grup classe tancat (a partir d’ara grup bombolla) amb el criteri que haurà establert la direcció de l’escola per desenvolupar les activitats lectives.
  Per tant, els nens només s'asseuran a taula amb els seus companys de grup i no es podran barrejar. 
 • Cada dia es muntaran les taules d'acord amb la previsió d'alumnes diària comptant fixos i esporàdics, mantenint les distàncies pertinents entre grups, tal i com estableix la normativa.
 • Aquesta nova distribució de les taules és possible gràcies al fet que alguns grups (P3, P4, P5 i Primer) dinaran a la seva aula, seguint les recomanacions del
  Departament d’Educació i Salut. Això ens permet esponjar l’espai dels menjadors i també el ritme dels torns.
 • Tots els espais utilitzats (aules i menjadors) seran netejats, desinfectats i ventilats abans i després de cada torn.
 • Els alumnes hauran de rentar-se les mans amb aigua i sabó a l’entrada i sortida del menjador. També hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en cas que sigui
  necessari el seu ús. No es podrà fer ús de raspall de dents després de l’àpat.
 • Cada grup bombolla serà recollit a la seva aula pel monitor titular per conduir-lo a la seva taula corresponent i evitar així contacte i creuament amb altres grups
  bombolla.
 • No hi haurà material d’ús comú, per tant, a les taules no hi haurà res que els alumnes hagin de compartir (gerres d’aigua, paneres, tovallons…). Els nens i nenes
  tampoc es podran servir per evitar així el contacte comunitari d’estris com culleres, pinces...etc. Seran els monitors qui serviran el menjar un cop asseguts a taula i també els serviran el pa i l’aigua de forma individual. Plats, gots, coberts i tovallons seran d’ús individual.
 • Els monitors aniran equipats amb bates i casquets que es rentaran i desinfectaran cada dia. També portaran guants (com és habitual) i mascareta quirúrgica que es canviaran cada dia.
 • Durant el temps de lleure de migdia, cada grup bombolla disposarà del seu espai concret segons el criteri que marqui la direcció de l’escola.
Comptem amb donar servei de menjador a tots els alumnes que ho demanin des de P3 fins a 2n de Secundària. En el cas de l’ESO, els divendres es crearà un tercer torn de dinar ajustant-se a l’horari intensiu que tindran. En tots els casos, com ja sabeu, es podrà triar l’opció de fix, fix discontinu o esporàdic, sense variació de preu respecte altres cursos.
També hi ha canvis a l’hora de fer la inscripció. Atenent que les famílies NO podran accedir al recinte de l’escola per raons de seguretat sanitària, el lliurament de la documentació necessària per poder ser usuari del servei de menjador es farà via telemàtica.

Condicions ús

Fent ús del servei acceptes les condicions ús. Fes-li un cop d'ull!

Documentació inscripció

FORMULARI INSCRIPCIONS

CLIQUEU PER ACCEDIR AL FORMULARI. 

Una inscripció per infant

Inscripció P3

Inscripció alumnes de P3

Inscripció P4

Inscripció alumnes de P4

Inscripció P5

Inscripció alumnes de P5

Inscripció 1r

Inscripció alumnes de 1r

Inscripció 2n

Inscripció alumnes de 2n

Inscripció 3r

Inscripció alumnes de 3r

Inscripció 4t

Inscripció alumnes de 4t

Inscripció 5è

Inscripció alumnes de 5è

Inscripció 6è

Inscripció alumnes de 6è

Inscripció 1ESO

Inscripció alumnes de 1r ESO

Inscripció 2ESO

Inscripció alumnes de 2n ESO

Inscripció 2ESO

Inscripció alumnes de 2n ESO

Tens dubtes? Contacta'ns

Digue'ns la teva. Intentarem donar resposta a tots els dubtes o problemes del servei de migdia