PREUS USUARIS/ES

PREU ACTIVITATS GRUPALS

25
SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL

35
NO SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITAT

PREU ESPECIAL ( SETMANA COMPLETA DILLUNS A DIJOUS)

80
SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL

95
NO SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITAT

DESCOMPTE SOCIS AFA

0 %

QUOTA MENSUAL 

sobre el preu final, per germà/ mare o pare, en el cas d’escollir més de dues activitats entre tota la unitat familiar (no inclou coral ni esports).

 

Els rebuts es domicilien per avançat entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des de d’octubre fins a maig.

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

  • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
  • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei de lleure.
  • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure.
  • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés
    bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de
    pagament per e-mail o whatsapp. 
  • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA DEL SERVEI DE LLEURE

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a lleuretardespinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs,
amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l’alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió.
De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les
devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió

Descarrega't la normativa