Preu-baixa-devolucions-Esports

PREUS USUARIS/ES

PREU ACTIVITATS GRUPALS

120
SOCIS AFA

QUOTA ANUAL PER ACTIVITAT

140
NO SOCIS AFA

QUOTA ANUAL PER ACTIVITAT

Es podrà fraccionar el pagament si la família ho desitja, indicant-ho al Formulari d’Inscripció d’activitats esportives. El primer rebut es domiciliarà durant els primers 10 dies d’inici de les activitats i el segon durant el mes de DESEMBRE.

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

  • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
  • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei d’activitats esportives.
  • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei d’activitats esportives.
  • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp. 
  • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a esportspinetons@gmail.com . 

Davant de la necessitat de cobrir unes despeses fixes no es retornarà la quota a aquells infants que causin baixa en una activitat esportiva. 

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS D'ESPORTS

Recordeu que també podeu contactar per :

Telèfon mòbil i whatsapp: 607 83 78 63 (dilluns a divendres de 9h a 18h)
Email: esportspinetons@gmail.com

Descarrega't la normativa