Introducció

L’Escola Pública Els Pinetons sempre ha assumit el compromís i la  responsabilitat de garantir com a institució la qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu durant el temps de tarda i el servei de lleure, considerant aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan els infants com
els que assoleixen durant la resta de temps d’escola.
Aquest compromís és compartit també per l’AFA Els Pinetons, que treballa amb empenta assumint la gestió directa de les activitats de lleure i esportives, sense empreses intermediàries, apostant per un model que beneficia directament als infants i les seves famílies.

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE'S A LES ACTIVITATS DE LLEURE

Per a què una alta a les activitats de lleure sigui efectiva cal:

 • Emplenar el Formulari d’Inscripció de lleure tardes o el formulari d’inscripció a activitats esportives
 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a les activitat de lleure tardes (sempre que quedin places en el taller seleccionat).
 • L’oferta de les activitats de lleure per aquest curs excepcionalment es publicarà al agost de 2021, tenint en compte totes les mesures que cal aplicar derivades de la pandèmia de la COVID-19.

PREU ACTIVITATS DE LLEURE

PREU ACTIVITAT

Família sòcia del AFA

25€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

35€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER ACTVITAT
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

PREU SETMANA COMPLETA - DILLUNS A DIJOUS

Família sòcia del AFA

80 / mes
 • -5% sobre el preu final, per germà/mare o pare, en el cas d’escollir més de dues activitats entre tota la unitat familiar (no inclou coral ni esports).
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

95 / mes
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

PREU ACTIVITATS D'ESPORT

PREU ACTIVITAT

Família sòcia del AFA

15€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

20€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER ACTVITAT
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei de lleure.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure.
 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp. 
 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA DEL LLEURE

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a lleuretardespinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l’alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió.
De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió

NORMATIVA ESPECIAL PER LA PANDÈMIA DE COVID-19

A causa de la situació de pandèmia generada per la Covid-19, s’han de prendre mesures excepcionals per tal de garantir el servei de lleure. Això ens obliga a modificar sensiblement el funcionament del lleure en els següents termes: 

 • Queda limitat l’aforament màxim de 10 infants per activitat.
 • Caldrà utilitzar la mascareta en totes les activitats. (aquest fet està subjecte a la normativa general de l’escola i al que marquin les autoritats sanitàries)
 • Berenar: Els infants podran fer-ho durant l’espai de lleure durant els primers 30 minuts de la sessió, preferiblement en un espai exterior.
 • Material: Per norma general el material serà utilitzat per un únic infant, en cas de compartir material s’haurà de tenir especial cura en la desinfecció d’aquest.
 • Canvis d’activitat: En cas de voler canviar d’activitat s’hauran d’esperar 15 dies, per poder començar una altra activitat (inclou: lleure, esports i coral).
 • Baixes: La baixa d’una activitat s’ha de comunicar abans d’acabar el mes per tal de poder fer el seguiment de la traçabilitat. En cas de no respectar
  aquest període segons normativa passarem l’import del mes següent.
 • En cas de pluja per les activitats Esportives aquest curs, davant de la manca d’espais tancats, a causa de les mesures de neteja i desinfecció que cal dur a terme, s’anul·larà l’activitat. Les famílies seran avisades per correu electrònic pel responsable de l’activitat en qüestió i un monitor/a s’esperarà per revisar que tots els infants marxen
 • Les famílies: No poden accedir al recinte de l’escola. L’entrega dels infants SEMPRE serà a la porta exterior principal.
 • Seguint els protocols marcats, els grups d’esports durant els primers 15 dies des de la primera sessió realitzaran activitats i tasques individuals i jocs sense contacte. Un cop passat aquest període es realitzaran treballs, de com a màxim 15 minuts de joc reduït (amb grups formats per companys/es de classe), on sí hi haurà un contacte. Aquests grups seran fixes i estaran enregistrats per tal de tenir el control en tot moment
 • El confinament d’un participant o grup no implicarà retorn de l’import. Només es retornarà import, equivalent a dies sense activitat, en cas d’un hipotètic tancament de l’escola i sempre que el tancament vagi més enllà de 15 dies. 

Descarrega't la normativa

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DEL LLEURE

per email

Contacta amb lleure

Clica a la imatge i omple el formulari. Digue'ns la teva. Intentarem donar resposta a tots els dubtes o problemes del servei el més aviat possible

trucan's

Telèfon : 607837863

horari

Dilluns a Divendres : 9h a 15h