Introducció

L’Escola Pública Els Pinetons sempre ha assumit el compromís i la  responsabilitat de garantir com a institució la qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu durant el temps de tarda i el servei de lleure, considerant aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan els infants com
els que assoleixen durant la resta de temps d’escola.
Aquest compromís és compartit també per l’AFA Els Pinetons, que treballa amb empenta assumint la gestió directa de les activitats de lleure, sense empreses intermediàries, apostant per un model que beneficia directament als infants i les seves famílies.

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE'S A LES ACTIVITATS DE LLEURE

Per a què una alta a les activitats de lleure sigui efectiva cal:

 • Emplenar el Formulari d’Inscripció de lleure tardes.
 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a les activitat de lleure tardes (sempre que quedin places en el taller seleccionat).
 • L’oferta de les activitats de lleure per aquest curs excepcionalment es publicarà al setembre de 2020, tenint en compte totes les mesures que cal aplicar derivades de la pandèmia de la COVID-19.

PREUS USUARIS/ES

PREU ACTIVITATS GRUPALS

25
SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL

35
NO SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITAT

PREU ESPECIAL ( SETMANA COMPLETA DILLUNS A DIJOUS)

80
SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL

95
NO SOCIS AFA

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITAT

DESCOMPTE SOCIS AFA

0 %

QUOTA MENSUAL 

sobre el preu final, per germà/ mare o pare, en el cas d’escollir més de dues activitats entre tota la unitat familiar (no inclou coral ni esports).

 

Els rebuts es domicilien per avançat entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des del març fins al juny.

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei de lleure.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure.
 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp. 
 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA DEL LLEURE

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a lleuretardespinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l’alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió.
De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió

NORMATIVA ESPECIAL PER LA PANDÈMIA DE COVID-19

A causa de la situació de pandèmia generada per la Covid-19, s’han de prendre mesures excepcionals per tal de garantir el servei de lleure. Això ens obliga a modificar sensiblement el funcionament del lleure en els següents termes: 

 • Queda limitat l’aforament màxim de 10 infants per activitat.
 • Només podran realitzar activitats de lleure els infants de l’Escola.
 • Berenar: Els infants podran fer-ho durant l’espai de lleure durant els primers 30 minuts de la sessió, preferiblement en un espai exterior.
 • Material: Per norma general el material serà utilitzat per un únic infant, en cas de compartir material s’haurà de tenir especial cura en la desinfecció d’aquest.
 • Canvis d’activitat: En cas de voler canviar d’activitat s’hauran d’esperar 15 dies, per poder començar una altra activitat (inclou: lleure, esports i coral).
 • Baixes: La baixa d’una activitat s’ha de comunicar abans d’acabar el mes per tal de poder fer el seguiment de la traçabilitat. En cas de no respectar
  aquest període segons normativa passarem l’import del mes següent.
 • Les famílies: No poden accedir al recinte de l’escola. L’entrega dels infants SEMPRE serà a la porta exterior principal.
 • El confinament d’un participant o grup no implicarà retorn de l’import. Només es retornarà import, equivalent a dies sense activitat, en cas d’un hipotètic tancament de l’escola i sempre que el tancament vagi més enllà de 15 dies. 

Descarrega't la normativa

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DEL LLEURE

per email

Contacta amb lleure

Clica a la imatge i omple el formulari. Digue'ns la teva. Intentarem donar resposta a tots els dubtes o problemes del servei el més aviat possible

trucan's

Telèfon : 607837863

horari

Dilluns a Divendres : 9h a 15h