Introducció

L’Escola Pública Els Pinetons sempre ha assumit el compromís i la responsabilitat de garantir com a institució la qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu durant el temps de tarda i el servei de lleure, considerant aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan els infants com
els que assoleixen durant la resta de temps d’escola.
Aquest compromís és compartit també per l’AFA Els Pinetons, que treballa amb empenta assumint la gestió directa de les activitats esportives, sense empreses intermediàries, apostant per un model que beneficia directament als infants, les seves famílies i a la xarxa creada entre els diferents centres escolars del municipi.

QUÈ CAL FER PER QUEDAR-SE A LES ACTIVITATS D'ESPORTS?

Per a què una alta a les activitats de esport sigui efectiva cal:

 • Emplenar el Formulari d’Inscripció de activitats esportives.
 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran inscriure a les activitat esportives (sempre que quedin places en l’esport seleccionat).
 • L’oferta de les activitats esportives per aquest curs excepcionalment es publicarà al setembre de 2020, tenint en compte totes les mesures que cal aplicar derivades de la pandèmia de la COVID-19.

PREUS USUARIS/ES

PREU ACTIVITATS GRUPALS

120
SOCIS AFA

QUOTA ANUAL PER ACTIVITAT

140
NO SOCIS AFA

QUOTA ANUAL PER ACTIVITAT

Es podrà fraccionar el pagament si la família ho desitja, indicant-ho al Formulari d’Inscripció d’activitats esportives. El primer rebut es domiciliarà durant els primers 10 dies d’inici de les activitats i el segon durant el mes de DESEMBRE.

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei d’activitats esportives.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei d’activitats esportives.
 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp. 
 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a esportspinetons@gmail.com . 

Davant de la necessitat de cobrir unes despeses fixes no es retornarà la quota a aquells infants que causin baixa en una activitat esportiva. 

NORMATIVA ESPECIAL PER LA PANDÈMIA DE COVID-19

A causa de la situació de pandèmia generada per la Covid-19, s’han de prendre mesures excepcionals per tal de garantir el servei de activitats esportives. Això ens obliga a modificar sensiblement el funcionament en els següents termes: 

 • Queda limitat l’aforament màxim de 10 infants per activitat.
 • Només podran realitzar activitats d’esports els infants de l’Escola.
 • Berenar: Els infants podran fer-ho durant l’espai de lleure, durant els primers 30 minuts de la sessió, preferiblement en un espai exterior.
 • Material: Per norma general el material serà utilitzat per un únic infant, prèviament aquest serà desinfectat i assignat de manera particular. Quan finalitzi la sessió aquest serà desinfectat de nou.
 • Canvis d’activitat: En cas de voler canviar d’activitat s’hauran d’esperar 15 dies, per poder començar una altra activitat. 
 • En cas de pluja aquest curs, davant de la manca d’espais tancats, degut a les mesures de neteja i desinfecció que cal dur a terme, s’anul·larà l’activitat. Les  famílies seran avisades pel grup de WhatsApp de l’activitat en qüestió i un monitor/a s’esperarà per revisar que tots els infants marxen.
 • Les famílies: No poden accedir al recinte de l’escola, per tant, no podran estar present durant els entrenaments. L’entrega dels infants serà SEMPRE a la porta exterior principal. 
 • Seguint els protocols marcats, els grups d’esports durant els primers 15 dies des de la primera sessió realitzaran activitats i tasques individuals i jocs sense
  contacte. Un cop passat aquest període es realitzaran treballs, de com a màxim 15 minuts de joc reduït (amb grups formats per companys/es de classe) ,on si hi haurà un contacte. Aquests grups seran fixes i estaran enregistrats per tal de de tenir el control en tot moment. 
 • El confinament d’un participant o grup no implicarà retorn de l’import. Només es retornarà import, equivalent a dies sense activitat, en cas d’un hipotètic tancament de l’escola i sempre que el tancament vagi més enllà de 15 dies. 

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS D'ESPORTS

Recordeu que també podeu contactar per :

Telèfon mòbil i whatsapp: 607 83 78 63 (dilluns a divendres de 9h a 18h)
Email: esportspinetons@gmail.com

Descarrega't la normativa