Inscripció Espai Acolli

Què has de saber abans de fer la inscripció?

 En el moment de fer el formulari cal tenir preparada tota aquesta documentació:

  • Document d'autorització general, omplert i signat digitalment.
  • Document de declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19, omplert i signat digitalment.
  • En cas de l'existència de documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar-los amb la inscripció. En cas de no ser presentats l'entitat no es fa responsable de les conseqüències que se'n puguin derivar.
  • L'adult que porta l'infant a l'acollida l'acompanyarà a la porta exterior del centre (no podrà accedir al recinte escolar). Allà trobarà una persona de coordinació o monitoratge que l'atendrà. En aquell moment s'inicia el protocol establert de seguretat i si l'infant compleix tots els paràmetres podrà accedir a l'interior del menjador gran.
  • Els alumnes hauran de rentar-se les mans amb aigua i sabó a l’entrada i sortida del menjador.
  • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en cas que sigui necessari el seu ús.
  • Dins del menjador s'hauran de guardar les distàncies de seguretat i serà obligatori l'ús de mascareta per a majors de 6 anys. Per tal de preservar aquesta distància de seguretat els infants s'hauran d'assentar de forma esglaonada deixant una cadira d'espai buida entre ells.
  • Els infants que portin alguna cosa d’esmorzar podran fer-ho durant l’espai d'acollida com fins ara, però en comptes de tots en una mateixa taula cadascun al lloc que triï per passar l’estona de l’acollida. Seran els monitors qui llencin les restes (els envasos, el paper de plata, la pell de la fruita...) i els encarregats de la neteja de cada taula.

  • Qualsevol material que porti l’infant per passar l’estona d’acollida (llibres, joguines, etc..) serà d'ús personal i intransferible.

Condicions ús servei acollida

Fent ús del servei acceptes les condicions ús. Fes-li un cop d'ull!

Documentació inscripció

Enviar tiquet acollida