Espai de Lleure

Espai web propi

Què fem?

L’oferta de lleure extraescolar s’ha consolidat a Pinetons amb una oferta àmplia, variada i molt completa. Ha anat creixent any rere any i el seu èxit demostra l’alt interès que genera. Entenem aquest temps com un espai més d’aprenentatge.

Planifiquem i supervisem el Lleure a Pinetons

Com ho fem

A partir dels interessos dels infants i de les seves famílies treballem en mantenir i ampliar la oferta de activitats, modulant-la i adaptant-la a les necessitats de cada curs.

Coordinem les diferents activitats garantint en tot moment excel·lència de talleristes i monitors per oferir la màxima qualitat en totes les activitats.

Gestionem tota la part administrativa de la comissió ( altes/baixes d’infants o joves,…)

Contacte